/ Teams

Everything DiSC® Comparison Report™

Få værdifuld information ved at sammenligne to personer med hinanden. Brugbar viden, hvis du vil optimere samarbejdet og øge trivslen i teamet- og på arbejdspladsen

Hvad analyserer og skaber vi indsigt i ?

Overskuelig sammenligning af to personer

Få indsigt i personernes måde at agere, og reagere på, i forhold til hinandens DiSC adfærdstype.

Forstå personernes prioriteter i forhold til hinanden

Få brugbar information om hvad personerne lægger vægt på, og finder vigtigt, samt hvor der kan være forskel.

Forstå personernes skala for Dristig vs Varsom

Få værdifuld indsigt i personernes tilbøjeligheder, hindringer og mulige tilpasninger for bedre samarbejde.

Forstå personernes skala for Rolig vs Energisk

Få værdifuld indsigt i personernes tilbøjeligheder, hindringer og mulige tilpasninger for bedre samarbejde.

Forstå personernes skala for Afdæmpet vs Slagkraftig

Få værdifuld indsigt i personernes tilbøjeligheder, hindringer og mulige tilpasninger for bedre samarbejde.

Forstå personernes skala for Udadvendt vs Privat

Få værdifuld indsigt i personernes tilbøjeligheder, hindringer og mulige tilpasninger for bedre samarbejde.

Forstå personernes skala for Skeptisk vs Accepterende

Få værdifuld indsigt i personernes tilbøjeligheder, hindringer og mulige tilpasninger for bedre samarbejde.

At bygge relationer, og arbejde effektivitet sammen, handler om at forstå hinanden.

Vi tænker, føler og agerer højt sandsynligt forskelligt fra den person vi arbejder sammen med. Sammenligningsrapporterne kan laves, når minimum 2 personer har udfyldt en Everything DiSC Workplace eller Everything Management Analyse. Den giver værdifuld indsigt i vores forskelligheder og brugbare informationer om hvordan vi samarbejder bedre sammen for højere produktivitet og medarbejder trivsel.

Føj til bestilling

"At bruge jeres guides gav min indsigt nye dimensioner og dybder..."

Jeg har brugt guides og værktøjer fra People Analyze i mit konsulentarbejde med stor succes. De dybder jeg kan få yderligere på toppen af analysernes indsigt giver mig en unik mulighed for at inspirere og guide mennesker til personlig vækst!

Jeg kan nu gå meget mere konkret til værks og de strukturerede guides gør det nemt for mig at tilføre værdi i de workshops og udviklingsprojekter jeg faciliterer og driver for de virksomheder jeg arbejder med.

Tak for de mange brugbare analyser og værktøjer. Det har været enormt værdifuldt at få tilført nye værktøjer til min ”værktøjskasse” som jeg kan se, er med til at skabe endnu større værdi for mine kunder.

Stifter og Senior Konsulent - Michael Casparij Bæredygtig Trivsel og Vækst

Analysen

o Spørgeskema, som nemt og hurtigt udfyldes online på kun 15-20 minutter
o 10 siders analyserapport med sammenligning af to profiler
o Analyserapporten modtages straks efter udfyldelse og giver værdifuld, brugbar indsigt.
o Kan nemt kombineres med andre analyser ved arbejde med teamet i workshops m.m.

Bemærk, at analysen er dansk og derudover findes på alle hovedsprog.