/ Teams

Everything DiSC® Productive Conflict™ analyse

Få værdifuld indsigt i hvordan personer med forskellige adfærdstræk reagerer, undgår- og løser konflikter på arbejdspladsen.

Hvad analyserer og skaber vi indsigt i ?

Skab mere produktive arbejdsrelationer

Få indsigt i personens måde at håndtere konflikter konstruktivt samt evner til at opnå harmoni i konfliktløsningen.

Lær om meningsforskelle og stærke følelser

Få brugbar information om personens følelsesmæssige reaktion ved meningsforskel med en anden adfærdstype

Lær hvad der er vigtigt for personen i en konflikt

Få indsigt i hvad der dræner personen i konflikter samt hvad personen værdsætter for bedre konfliktløsning.

Forstå personens drive og prioriteter i konflikter

Få indsigt i hvordan personens adfærdstræk fylder i konflikter og påvirker konfliktløsningens resultat.

Lær at forstå destruktive reaktioner

Få værdifuld information om hvordan personens konflikter skaber automatiske tanker og destruktive reaktioner.

Lær hvorfor jeg gør, som jeg gør

Få indblik i personens defensive og eftergivende måde at være på samt 16 andre automatiske konflikthandlinger.

Nøglen til konflikthåndtering

Få konkret indsigt i personens konstruktive reaktionsmuligheder samt reaktionsevne.

Konflikter er en uundgåelig del af samarbejdsrelationer. Spørgsmålet er ikke om vi kommer i en konflikt, men hvordan vi reagerer og handler i den, samt kan være med til at løse den!

Når du hører ordet konflikt, hvad er så det første du tænker? Diskussion? Kompromisser? Finde Løsninger? Sårede følelser og ødelagte relationer?

Konflikter kan komme af at vi får trådt over hinandens grænser. Måske på grund af forskelligheden i vores adfærdstype, måden vi agerer og kommunikerer på eller i at have forskellige meninger.

Konflikter involverer ofte stærke følelser og kan være direkte årsag til at arbejds- og personlige relationer slår knuder.

At få værdifuld indsigt i hvordan man kan agere mere handlings- og løsningensorienteret når der opstar en konflikt, er første skridt i at få produktive arbejdsteams til at arbejde endnu bedre sammen.

Føj til bestilling

"Analyser og Guides i kombination, er det der gør hele forskellen..."

“At bruge de mange guides og værktøjer sammen med analyserne fra People Analyze, har været rigtig værdifuldt og en økonomisk sund beslutning.

Vores fejlansættelser er faldet markant, vi har nedbragt vores generelle medarbejderomsætning og vores medarbejder trivsel har aldrig været bedre!”

Martin Kragh Eftermarkedsdirektør – Autohuset Vestergaard

Analysen

o 22 siders rapport om personens DiSC adfærdstype, konflikt-reaktionsmønstre, konfliktpunkter med andre adfærdstyper, konstruktive/destruktive reaktioner m.m.
o Analyse rapporten modtages straks efter udfyldelse og giver værdifuld brugbar indsigt.
o Kan nemt kombineres med andre analyser f.eks. Everything DiSC Agile og Everything DiSC Workplace Sammenligningsrapporterne.
o Gratis gruppe og sammenligningsrapport med kollegaerne i arbejdsgruppen, hvis der bestilles flere end 5 analyser.