/ Teams

Everything DiSC® Team™ analyse

Få værdifuld information om virksomhedens- og teamets kultur. Brugbar viden, hvis du vil gøre jeres forskellighed til jeres styrke!

Hvad analyserer og skaber vi indsigt i ?

Værdifuld indsigt i virksomhedens kultursammensætning

Få indsigt i virksomhedens- og teamets kultur via konkrete kultur-kort over medarbejdernes kultur-adfærdsstile.

Lær de forskellige DiSC kulturer at kende

Få vigtig information om din virksomheds kulturdiversitet, og hvordan kulturen belønner/kritiserer medarbejderne.

Lær hvordan det er at arbejde i de forskellige DiSC kulturer

Få indsigt i arbejdsmiljøet i de forskellige DiSC kulturer samt opmærksomhedspunkterne for netop din virksomhedskultur.

Lær D-I-S-C-adfærdstypernes agering i kulturen

Få brugbar information om hvordan de forskellige adfærdstyper indgår i, og skaber virksomhedskulturen på arbejdspladsen.

Lær at forstå de fortrukne kulturelementer

Få indsigt i de forskellige adfærdstypers påvirkning på kulturen og de kulturelementer de værdsætter.

Lær om virksomhedens % kulturfordeling

Få værdifuld information omkring virksomhedens kulturfordeling på tværs af DiSC adfærdstyperne.

Lær hvordan du agerer med kulturen

Få konkrete brugbare forslag til hvordan du gør virksomhedens kulturforskel til en styrke.

Virksomheds, Gruppe og teamkultur skabes af ens holdninger og synspunkter. Af samme drivkræfter og adfærdstræk.

Kultur er måden vi tænker om -og gør ting på i virksomheden. Her vil direktion, ledere og medarbejeres adfærdstyper være udslagasgivende for hvordan kulturen agerer og opleves at være en del af. Man kan sige, at jo mindre den oplevede forskel er bland virksomhedens medarbejdere, jo stærkere kultur! Ved du, eller tror du?

Føj til bestilling

"At bruge jeres guides gav min indsigt nye dimensioner og dybder..."

Jeg har brugt guides og værktøjer fra People Analyze i mit konsulentarbejde med stor succes. De dybder jeg kan få yderligere på toppen af analysernes indsigt giver mig en unik mulighed for at inspirere og guide mennesker til personlig vækst!

Jeg kan nu gå meget mere konkret til værks og de strukturerede guides gør det nemt for mig at tilføre værdi i de workshops og udviklingsprojekter jeg faciliterer og driver for de virksomheder jeg arbejder med.

Tak for de mange brugbare analyser og værktøjer. Det har været enormt værdifuldt at få tilført nye værktøjer til min ”værktøjskasse” som jeg kan se, er med til at skabe endnu større værdi for mine kunder.

Stifter og Senior Konsulent - Michael Casparij Bæredygtig Trivsel og Vækst

Analysen

o 13 siders analyserapport om teamets kultursammensætning
o Analyserapporten modtages straks efter udfyldelse og giver værdifuld, brugbar indsigt.
o Kan nemt kombineres med andre analyser f.eks. Everything DiSC Agile, som viser emotionel intelligens og Everything DiSC Workplace, som viser adfærdstræk- og reaktionsmønstre.
o Gratis gruppe-drivkraftssammenligningsrapport med kollegaerne i arbejdsgruppen, hvis der bestilles flere end 5 analyser.

Bemærk, at analyse-rapporten er Engelsk.