/ Medarbejdere

Everything DiSC® Agile EQ™ analyse

Få indsigt i den emotionelle intelligens, som er så nødvendig, for at skabe en omstillingsparat virksomheds- og arbejdskultur.

Hvad analyserer og skaber vi indsigt i ?

Føj til bestilling

Udvikling af den emotionelle intelligens (EQ)

Få indsigt i, hvordan du bruger din emotionelle intelligens til at forbedre interaktioner og samarbejde, opnå højere produktivitet og bedre resultater.

Opdag dit mindset og dine tankemønstre

Få indsigt i din emotionelle intelligens. Lær dit mindset og dine tankemønstre at kende.

Forstå dit mindset i forskellige situationer

Få indsigt, og lær at kombinere din emotionelle intelligens med dine DiSC adfærdstræk og styrker.

Mindset og omstillingsparathed

Få indsigt i sammenhængen mellem dit mindset og din omstillingsparathed.

Udvidelse af din emotionelle komfortzone

Få indsigt i menneskers forskellige mindsets og lær hvordan du udvider din emotionelle komfortzone.

Opdag værdien af andres mindsets

Få indsigt i dine kollegaers mindsets og opdag hvordan I gør jeres forskellighed værdifuld.

Brug det optimale mindset til situationen

Få indsigt, og lær hvordan du vælger det optimale mindset i samarbejdet og relationerne til andre.

Det voksende behov for agilitet og omstillingsparathed på arbejdspladsen

Verdenen omkring os er i hastig forandring. Vi bliver budt nye perspektiver, og det forventes, at vi omstiller os til de nye markedsvilkår. Vi skal være agile. Vi skal være nysgerrige. Vi skal ønske at udvikle os. Og vi skal tro på, at vi kan blive mere!

Agilitet og omstillingsparathed starter med indsigten i sit mindset. Har du et låst eller et åbent vækst-mindset? Igennem indsigt kan din emotionelle intelligens udvikles og medarbejderne få de optimale vilkår for at trives.

Ofte afdækkes adfærdstræk, som en del af en ansættelse. Her er Everything DiSC Workplace optimal! Men aldrig før har det været mere vigtigt også at få afdækket sine medarbejderes mindsets. Ved rekruttering, organisationsudvikling, team- og projektgruppesammensætninger m.m. Derfor anbefaler vi Everything DiSC Agile EQ analysen i kombination med andre af vores analyser for maksimal indsigt i dig selv og dine medarbejdere.

Føj til bestilling

"At bruge jeres guides gav min indsigt nye dimensioner og dybder..."

Jeg har brugt guides og værktøjer fra People Analyze i mit konsulentarbejde med stor succes. De dybder jeg kan få yderligere på toppen af analysernes indsigt giver mig en unik mulighed for at inspirere og guide mennesker til personlig vækst!

Jeg kan nu gå meget mere konkret til værks og de strukturerede guides gør det nemt for mig at tilføre værdi i de workshops og udviklingsprojekter jeg faciliterer og driver for de virksomheder jeg arbejder med.

Tak for de mange brugbare analyser og værktøjer. Det har været enormt værdifuldt at få tilført nye værktøjer til min ”værktøjskasse” som jeg kan se, er med til at skabe endnu større værdi for mine kunder.

Stifter og Senior Konsulent - Michael Casparij Bæredygtig Trivsel og Vækst

Analysen

o Spørgeskema, som nemt og hurtigt udfyldes online på kun 15-20 minutter
o 26 siders rapport om dit mindset og emotionelle intelligens modtages straks efter udfyldelse
o Perspektivering med udgangspunkt i DiSC adfærdstyper og -adfærdsmønstre
o Kan nemt kombineres med andre analyser, f.eks. Everything DiSC Workplace
o Gratis gruppe- og sammenligningsrapport med kollegaerne i arbejdsgruppen, hvis der bestilles flere end 5 analyser.