/ Medarbejdere

Everything DiSC® Sales™ analyse

Få information om personens salgsadfærd- og præferencer. Vigtig i opbygning af værdifulde kunderelationer

Hvad analyserer og skaber vi indsigt i ?

Føj til bestilling

Forstå personens salgsstil og måden at blive opfattet på

Få indsigt i personens måde at agere på over for kunder, og lær hvordan personen demonstrer ekspertise, sikrer kvalitet, skaber relationer m.m.

Lær om personens styrker og udfordringer

Få konkret og brugbar information om personens salgsstil samt de styrker og udfordringer, som typen har.

Lær om kundernes forskellige købsstile

Få indsigt i kundernes forskellige købsstile og de opmærksomhedspunkter, som personen bør have på baggrund af sin adfærdstype.

Lær de tilpasninger, personen med fordel kan gøre

Få indblik i de adfærdsmæssige tilpasninger, som personen med fordel kan gøre for at skabe bedre kunderelationer.

Lær at kortlægge kunderne

Få værdifuld information om, hvordan personen kan kortlægge sine kunder og planlægge salgshandlinger mere effektivt.

Lær at forstå DiSC i en salgsmæssig kontekst

Få et salgskontekstbaseret indblik i adfærdstyper og resultaterne af forskellige adfærdsmønstre i relation til kundernes købestile.

Forstå dig selv, og forstå kunderne

Få konkret indsigt i personens salgsstil samt tilpasningsevne – en forudsætning for at skabe gode, vedvarende kunderelationer.

Salg handler om at indfri og løse kundernes behov. At skabe muligheder og løse problemer. Her skal vi forstå, hvordan vi skal agere afhængig af kundernes købsstile.

Salg bygger som oftest på et fundament af forståelse, tillid, tryghed, kvalitet og på skabelsen af resultater for kunden.

I længerevarende kunderelationer vil det være en forudsætning, at der er ”kemi” mellem de mennesker, der handler sammen.

De fleste kender udtrykket ”mennesker, handler med mennesker”. Derfor er det en god idé at forstå vores adfærdstype til bunds og samtidig forstå, hvordan vi agerer- og opfattes i en salgsmæssig kontekst.

Føj til bestilling

"Analyser og Guides i kombination, gør hele forskellen..."

At bruge de mange guides og værktøjer sammen med analyserne fra People Analyze, har været rigtig værdifuldt og en økonomisk sund beslutning.

Vores fejlansættelser er faldet markant, vi har nedbragt vores generelle medarbejderomsætning og vores medarbejder trivsel har aldrig været bedre!

Martin Kragh - Eftermarkedsdirektør Vi investerer i mennesker - det mærker kunderne!

Analysen

o Spørgeskema, som nemt og hurtigt udfyldes online på kun 15-20 minutter
o 25 siders rapport om personens DiSC adfærdstype, salgs- og kommunikationsstil, kundeadfærd- og købsstil samt anbefalede tilpasninger for bedre kunderelationer.
o Analyserapporten modtages straks efter udfyldelse og giver værdifuld, brugbar indsigt.
o Kan nemt kombineres med andre analyser, f.eks. Everything DiSC Agile og Everything DiSC Workplace.
o Gratis gruppe- og sammenligningsrapport med kollegaerne i arbejdsgruppen, hvis der bestilles flere end 5 analyser.

Bemærk, at analysen er dansk og derudover findes på alle hovedsprog.