/ Ledelse

Everything DiSC® Work of Leaders™ analyse

Få indsigt i lederevnerne: Skabelse af motiverende & modig vision, opbygning af alignment igennem organisationen, samt evnen til at eksekvere visionen.

Hvad analyserer og skaber vi indsigt i ?

Skabelsen af en vision

Få indsigt i lederens adfærdstræk- og adfærdsmønstre, og påvirkningen på udformning af en motiverende og modig vision.

Udforskning af visionen

Få værdifuld information om lederens evne til at udforske og forblive åben i visionsarbejdet.

Afprøvning af antagelser

Få helt konkret indsigt om lederens evne til at spørge andre til råds, samt undersøge og afprøve antagelser.

Tilslutning til visionen

Få indblik i processen for at opnå tilslutning til visionen fra enhver, der skal hjælpe med at gøre den til virkelighed.

Klarhed, saglighed, intuition og klare beskeder

Få indsigt i lederens kommunikative adfærdsstil og evner til at føre en inspirerende dialog.

Gennemførelse af visionen

Få brugbar viden om lederens evne til at skabe momentum for gennemførelse af visionen i organisationen.

Feedback, problemer og ros

Få konkret indsigt i lederens evne til at bevare harmoni og tage problemer op til diskussion når visionen skal eksekveres og gennemføres.

Visionsarbejde og arbejdet med at skabe alignment for effektiv gennemførelse af visionen, er en stor leder-opgave. Derfor kræver den indsigt og indblik i lederens evne til resultatskabende visionsarbejde.

Når vi skaber en motiverende vision, så kommer vi igennem udforskningsfasen, hvor vores evner til at forblive åbne kan blive udfordret. Nogle adfærdstyper har dette naturlige talent, mens andre går i gang med at eksekvere for tidligt!

At lave en visionær vision kræver mod og evnen til at afprøve antagelser. Her kommer vores evner til at være eventyrlystne og spørge andre til råds til deres ret. Spørgsmålet er hvordan lederen har disse evner, drivkræfter og adfærdstræk.

Når visionen skal forstås, og alignment skabes, samt når visionen skal gennemføres i organisationen, så kommer lederens evner på prøve igen. Evnen til at strukture og kommunikere planerne. Evnen til at tage problemer og indvendinger op, samt være opmuntrende.

Føj til bestilling

"At bruge jeres guides gav min indsigt nye dimensioner og dybder..."

Jeg har brugt guides og værktøjer fra People Analyze i mit konsulentarbejde med stor succes. De dybder jeg kan få yderligere på toppen af analysernes indsigt giver mig en unik mulighed for at inspirere og guide mennesker til personlig vækst!

Jeg kan nu gå meget mere konkret til værks og de strukturerede guides gør det nemt for mig at tilføre værdi i de workshops og udviklingsprojekter jeg faciliterer og driver for de virksomheder jeg arbejder med.

Tak for de mange brugbare analyser og værktøjer. Det har været enormt værdifuldt at få tilført nye værktøjer til min ”værktøjskasse” som jeg kan se, er med til at skabe endnu større værdi for mine kunder.

Stifter og Senior Konsulent - Michael Casparij Bæredygtig Trivsel og Vækst

Analysen

o Spørgeskema, som nemt og hurtigt udfyldes online på kun 15-20 minutter
o 23 siders rapport om dit mindset og emotionelle intelligens modtages straks efter udfyldelse
o Perspektivering med udgangspunkt i DiSC adfærdstyper og -adfærdsmønstre
o Kan nemt kombineres med andre analyser, f.eks. Everything DiSC Workplace
o Gratis gruppe- og sammenligningsrapport med kollegaerne i arbejdsgruppen, hvis der bestilles flere end 5 analyser.